Muu toiminta

ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA LOMA-AIKOJEN HOITO

Oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa oppituntien jälkeen koulun tiloissa koulupäivinä klo 16.00. asti. Alaluokilla iltapäivähoito tapahtuu omassa ryhmässä, yläluokilla yhdistellään eri luokkien oppilaista toimivia ryhmiä. Jokaisessa ryhmässä on vastaava koulunkäynninohjaaja ja koulunkäynninohjaajia ryhmän tarpeen mukaisesti. Iltapäivätoiminnan käytössä on koulun kaikki tilat sekä piha. Ryhmillä on mahdollisuus käyttää opetuskeittiötä, uima- allasta sekä liikuntasalia. Lisäksi päivisin askarrellaan, kuunnellaan tarinoita, ulkoillaan ja leikitään. Iltapäivätoiminnan aikana tarjotaan välipala ja oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus lepohetkeen. Koulun loma- aikoina, kuten syys-, joulu- ja urheilulomalla sekä kesällä juhannukseen saakka, järjestetään kokopäivätoimintaa klo 8-16. Tällöin tehdään retkiä ja hyödynnetään lähialueiden palveluja, kuten kirjastoa, taidenäyttelyitä, museoita jne. Päivärytmi on selkeä, mutta vapaamuotoisempi kuin koulupäivinä.

Iltapäivätoiminta ja loma- aikojen kokopäivätoiminta perustuu ostopalvelusopimukseen Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Iltapäivätoimintaan haetaan kerran ja sen jälkeen päätös on voimassa 9. vuosiluokan päättymiseen asti. Samalla päätöksellä koululainen voi tarvittaessa osallistua loma- aikojen ja kesäloma- ajan toimintaan. Loma- ajan hoidon tarve tiedustellaan aina huoltajilta erikseen. 

Muissa kunnissa asuvien on sovittava iltapäivä- ja kokopäivätoiminnasta Marjatta- koulun ja oman kuntansa sosiaaliviranomaisten kanssa. 

RETKET JA LEIRITOIMINTA


Kouluvuoden aikana luokat järjestävät erilaisia retkiä, leirejä ja teemallisia leirikouluja. Päiväretket suuntautuvat yleensä lähiympäristöön, mutta leirikouluun voidaan lähteä kauemmaksikin. Rahaa retki ja leirikoulutoimintaa varten luokat saavat mm. koulun myyjäisten tuotoista. Opetussuunnitelmaan kuuluvat yö- ja leirikoulut ovat oppilaille mieluisia ja niitä odotetaan kovasti. Yhdessä oppilaiden kanssa tehdään etukäteen valmisteluja, esim. kotitaloustunneilla voidaan leipoa tai valmistaa ruokaa leirikoulua varten. Kahdeksas luokka tekee päätösmatkan, joka on usein suuntautunut ulkomaille. Tärkeintä leirikoulussa on kuitenkinyhdessä vietetyt hetket, joista jää mukavia muistoja.

MYYJÄISET


Kouluvuoden aikana järjestetään joulu– ja kevätmyyjäiset. Kevätmyyjäisten teema vaihtelee. Myyjäisten tuotto menee aina suoraan oppilaiden ja luokkien hyväksi.

Myyjäiset ja niihin valmistautuminen antavat mahdollisuuden tutustua muihin vanhempiin ja koulun henkilökuntaan. Koulu toivoo huoltajien osallistuvan myyjäistoimintaan mahdollisuuksiensa mukaan.