RETKET JA LEIRITOIMINTA

Kouluvuoden aikana luokat järjestävät erilaisia retkiä, leirejä ja teemallisia leirikouluja. Päiväretket suuntautuvat yleensä lähiympäristöön, mutta leirikouluun voidaan lähteä kauemmaksikin. Rahaa retki- ja leirikoulutoimintaa varten luokat saavat mm. koulun myyjäisten tuotoista. Opetussuunnitelmaan kuuluvat yö- ja leirikoulut ovat oppilaille mieluisia ja niitä odotetaan kovasti. Yhdessä oppilaiden kanssa tehdään etukäteen valmisteluja, esim. kotitaloustunneilla voidaan leipoa tai valmistaa ruokaa leirikoulua varten. Kahdeksas luokka tekee päätösmatkan, joka on usein suuntautunut ulkomaille. Tärkeintä leirikoulussa ovat kuitenkin yhdessä vietetyt hetket, joista jää mukavia muistoja.