OPETUSSUUNNITELMA

Marjatta-koulussa on steinerpedagoginen opetussuunnitelma, jonka sisältö yksilöllistetään jokaiselle oppilaalle HOJKSin (henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelma) avulla.