OPETUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ

Marjatta-koulu on steinerpedagoginen erityiskoulu...

ESIOPETUS

Koulussa on esiluokka, jossa painottuu toiminnallinen tekeminen, kouluvalmiuksien harjoittelu ja...

HOITOPEDAGOGIIKKA

Hoitopedagogiikka on kehitetty erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi...

10 - LUOKKA

Marjatta-koulun lisäopetukseen voivat hakea oman koulun pidennetyn oppivelvollisuuden suorittaneet opiskelijat. Muilla...

OPETUSSUUNNITELMA
VUODEN JUHLAT

Viikosta viikkoon meitä ympäröivässä luonnossa tapahtuu muutoksia. Jokaisella vuodenajalla on...