OPETUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ

aineeseen, minkä lisäksi viikkotunteina on taito- ja taideaineita, sekä matematiikkaa ja äidinkieltä. Luokanopettajan rooli on merkittävä. Tavoitteena on, että sama opettaja opettaa luokilla 1 - 8. Jaksoaineeseen liittyen tehdään omaa työkirjaa, maalataan, muovaillaan ja musisoidaan ym. Näin puhutellaan oppilaan ajatusta, tunnetta ja tahtoa. Marjatta-koulussa  oppilailla on mahdollisuus saada lisäopetusta äidinkielessä ja matematiikassa yksilöllisesti luokanopettajan ja oppimisen tuen ryhmän harkinnan perusteella. Toiminta - alueittain opiskelevat oppilaat saavat viikoittain yksilöllisiä tunteja, jotka järjestetään ryhmäopetuksen ulkopuolella.

Yläluokilla käsityö siirtyy aineopettajalle, silloin tekstiilityötä ja teknistä käsityötä opetetaan myös yksilöllisesti tai pienissä ryhmissä. Steinerpedagogisten koulujen omia oppiaineita ovat eurytmia, muotopiirustus ja bothmer-voimistelu, ne vahvistavat ja tukevat lapsen kehitystä. Myös Marjatta-koulussa opetetaan näitä aineita.

Koulussa käytetään korvaavia kommunikaatiomenetelmiä oppilaiden tarpeiden mukaisesti esim. tukiviittomat, kuvien käyttö, kommunikaatiokansiot, kommunikaatio-ohjelmat jne.

Marjatta-koulu on steinerpedagoginen erityiskoulu, hoitopedagoginen koulu. Koulussa noudatetaan steinerpedagogista opetussuunnitelmaa.  Opetuksessa tavoitteena on oppilaan omakohtainen suhde oppimisen kohteena olevaan asiaan. Tämä voi syntyä monella tavalla: Tunteen kautta, esim. kun oppilas innostuu, kun hän tekee havaintoja tai opettelee ja harjoittelee asioita konkreettisesti tekemisen kautta. Kieli, kehon käyttö ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia.

Opetus on ensisijaisesti ryhmämuotoista erityisopetusta. Koulussa on jakso-opetus. Jakson pituus on 4-6 viikkoa. Tänä aikana syvennytään ja keskitytään yhteen