MYYJÄISET

Kouluvuoden aikana järjestetään joulu- ja kevätmyyjäiset. Kevätmyyjäisten teema vaihtelee. Myyjäisten tuotto menee aina suoraan oppilaiden ja luokkien hyväksi.

Myyjäiset ja niihin valmistautuminen antavat mahdollisuuden tutustua muihin vanhempiin ja koulun henkilökuntaan. Koulu toivoo huoltajien osallistuvan myyjäistoimintaan mahdollisuuksiensa mukaan.