KOULUTERVEYDENHUOLTO

Helsingin kaupungin kouluterveydenhoitaja käy koulussa yhtenä päivänä viikossa. Kouluterveydenhuolto pyrkii lakisääteisten ikäkausitarkastusten, seulojen jne. lisäksi tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä kodin ja muiden oppilaan hyvinvoinnista ja terapioista vastaavien yksiköiden kanssa. Helsingin kaupungin kouluterveysyksikön lääkäri käy koululla lukuvuosittain ja hoitaa Marjatta-koulussa luokkien vuositarkastukset.

 

Koulukuraattori

Helsingin kaupungin koulukuraattori Rissa Pohjolainen käy koulussa kerran viikossa. Hän tarjoaa konsultaatiopalveluja koululle. Koulukuraattori voi osallistua tarvittaessa myös oppilashuollon kokouksiin.

 

Koulupsykologi

Helsingin kaupungin koulupsykologi Lauri Janhunen käy koulussa kerran viikossa. Hän tarjoaa konsultaatiopalveluja koululle ja pitää hahmotusryhmää kerran viikossa yhdessä koulun lisäopettajan kanssa.  Koulupsykologi voi osallistua tarvittaessa myös oppilashuollon kokouksiin.