ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA LOMA-AIKOJEN HOITO

Oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa oppituntien jälkeen koulun tiloissa koulupäivinä klo 16.00 saakka. Alaluokilla iltapäivähoito tapahtuu omassa ryhmässä, yläluokilla yhdistellään eri luokkien oppilaista toimivia ryhmiä.  Jokaisessa ryhmässä on vastaava koulunkäynninohjaaja ja koulunkäynninohjaajia ryhmän tarpeen mukaisesti. Iltapäivätoiminnan käytössä on koulun kaikki tilat sekä piha. Ryhmillä on mahdollisuus käyttää opetuskeittiötä, uima-allasta sekä liikuntasalia. Lisäksi iltapäivisin askarrellaan, kuunnellaan tarinoita, ulkoillaan ja leikitään. Iltapäivätoiminnan aikana tarjotaan välipala ja oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus lepohetkeen. Koulun loma-aikoina kuten syys-, joulu- sekä urheilulomalla ja kesällä juhannukseen saakka järjestetään kokopäivätoimintaa klo 8-16. Tällöin tehdään retkiä ja hyödynnetään lähialueiden palveluja, kuten kirjastoa, taidenäyttelyitä, museoita jne. Päivärytmi on selkeä mutta vapaamuotoisempi kuin koulupäivinä.

Iltapäivätoiminta ja loma-aikojen kokopäivätoiminta perustuu ostopalvelusopimukseen Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.  Iltapäivätoimintaan haetaan kerran, sen jälkeen päätös on voimassa 9. vuosiluokan päättymiseen asti. Samalla päätöksellä koululainen voi tarvittaessa osallistua loma-aikojen ja kesäloma-ajan toimintaan. Loma-ajan hoidon tarve tiedustellaan aina huoltajilta erikseen.

Muissa kunnissa asuvien on sovittava iltapäivä- ja kokopäivätoiminnasta Marjatta-koulun ja oman kuntansa sosiaaliviranomaisten kanssa.