ESIOPETUS

Koulussa on esiluokka, jossa painottuu toiminnallinen tekeminen, kouluvalmiuksien harjoittelu ja vahvistaminen. Esiluokalla ulkoillaan paljon, maalataan, piirretään, leikitään, leivotaan, vahvistetaan motoriikkaa, uidaan koulun omassa uima-altaassa, opetellaan kuuntelemaan tarinoita jne. Lisäksi esiluokan oppilailla on koulun aineopettajien tunteina musiikkia ja eurytmiaa.  Tavoitteena on, että Marjatta-koulussa sama opettaja opettaisi esiluokalta kahdeksannen luokan loppuun. Esiluokka ja koulu muodostavat eheän kokonaisuuden, esiluokka on mukana kaikissa koulun juhlissa ja tapahtumissa.  Esiluokalta oppilaat jatkavat yhdessä aloittamaan ensimmäistä luokkaa. Kouluun voi hakeutua myös vasta ensimmäisestä luokasta alkaen, jos luokassa on tilaa.